Gia Lai thống nhất chi trả 2 tháng tiền lương, tiền công và các khoản trợ cấp trong tháng 1-2022

Admin   25 tháng 1 2022
LƯỢT XEM

 Gia Lai thống nhất chi trả 2 tháng tiền lương, tiền công và các khoản trợ cấp trong tháng 1-2022


UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn thống nhất thực hiện chi trả 2 tháng tiền lương, tiền công và các khoản trợ cấp trong tháng 1-2022.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất ý kiến đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 232/STCQLNS ngày 21-1-2022 việc cho phép các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chi trả 2 tháng tiền lương, tiền công và các khoản trợ cấp (tháng 1 và tháng 2-2022) trong tháng 1-2022. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai theo đúng quy định.

 

KIỀU PHAN/GLO

logoblog

Nhận xét bài viết

Bài viết liên quan

Bình Luận