Diện tích 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kbang! Xã nào có diện tích lớn nhất?

Admin   22 tháng 9 2021
LƯỢT XEM

 Huyện Kbang có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Kbang (huyện lỵ) và 13 xã: Đăk HLơ, Đăk Rong, Đak SMar, Đông, Kon Pne, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Krong, Lơ Ku, Nghĩa An, Sơ Pai, Sơn Lang, Tơ Tung.Dưới đây là bảng xếp hạng diện tích từ cao đến thấp các xã của huyện Kbang: 1. Xã Đăk Rong 341,30 km²


2. Xã Sơn Lang 335,58 km²


3. Xã Krong 312,82 km²


4. Xã Kon Pne 175,74 km²


5. Xã Lơ Ku 141,33 km²


6. Xã Đak SMar 126,79 km²


7. Xã Sơ Pai 113,67 km²


8. Xã Tơ Tung 102,85 km²


9. Xã Kông Bờ La 39,99 km²


10. Xã Kông Lơng Khơng 38,45 km²


11. Xã Đông 35,98 km²


12. Xã Nghĩa An 34,73 km²


13. Thị trấn Kbang 20,87 km²


14. Xã Đăk HLơ 20,02 km²


logoblog

Nhận xét bài viết

Bài viết liên quan

Bình Luận