Lịch sử hình thành - Kbang Đưa Tin | Blog thông tin mỗi ngày

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lịch sử hình thành. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lịch sử hình thành. Hiển thị tất cả bài đăng
Huyện Kbang được hình thành như thế nào?

Huyện Kbang được hình thành như thế nào?

  Huyện Kbang- Ảnh TTXVN KBĐT- Ngày 28-12-1984, theo Quyết định số 181-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, huyện An Khê được chia thành hai huyện: ...

Xem chi tiết