Huyện Kbang được hình thành như thế nào?

Admin   01 tháng 9 2021
LƯỢT XEM

 

Huyện Kbang- Ảnh TTXVN

KBĐT- Ngày 28-12-1984, theo Quyết định số 181-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, huyện An Khê được chia thành hai huyện: An Khê và Kbang. Theo đó, huyện Kbang được thành lập trên cơ sở chia tách phần đất phía bắc của huyện An Khê, nguyên là địa bàn các huyện 1, 2 và 10 (căn cứ) trong thời kỳ chống Mỹ, với tổng diện tích tự nhiên là 184.523 ha. Phía đông giáp các huyện: Ba Tơ (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi), An Lão, Vĩnh Thạnh (nay thuộc tỉnh Bình Định); phía tây giáp huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) và Kon Plông (nay thuộc tỉnh Kon Tum); phía nam giáp huyện An Khê; phía bắc giáp huyện Kon Plông (nay thuộc tỉnh Kon Tum) và huyện Ba Tơ (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi).

       Tại thời điểm chia tách, huyện Kbang có 11 xã được chia tách từ huyện An Khê ra là: Đak Rong, Kon Pne, Sơn Lang, Sơ Pai, Krong, Tơ Tung, Kon Lơng Khơng, Kông Bơ La, xã Đông, Nghĩa An và Lơ Ku (1).

       Việc chia tách để thành lập huyện Kbang không chỉ là sự kiện lịch sử quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển của đồng bào dân tộc thiểu số bắc An Khê, mà còn mang ý nghĩa thực tiễn, thể hiện sự đổi mới nhận thức của Đảng bộ tỉnh, huyện về nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đẩy mạnh công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng trong tình hình mới, nhanh chóng cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, thay đổi bộ mặt của vùng căn cứ cách mạng đã chịu nhiều thiệt thòi qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

       Sau khi chia tách, dân số của huyện Kbang (tính đến năm 1985) có 23.810 người, trong đó dân tộc thiểu số (chủ yếu là đồng bào Bahnar) có 14.987 người, chiếm 62% trong tổng dân số toàn huyện; dân tộc Kinh có 8.803 người, chiếm 38% trong tổng dân số toàn huyện. Ngoài ra trên địa bàn huyện, ở thời điểm đó còn có các dân tộc anh em khác như: Tày, Dao, Sán Dìu, Hmông (Mèo), Mường chủ yếu đến lập nghiệp và sinh sống trên địa bàn huyện từ sau năm 1975. Đây là huyện có địa hình phức tạp, dân cư thưa thớt, mật độ dân số bình quân thấp (8 người/km2).

       Trụ sở ban đầu của huyện đóng tại làng Bong Lới (Buôn Lưới, xã Sơ Pai), cách huyện lỵ An Khê khoảng 80 km về phía bắc, theo đường tỉnh 669.

       Sau hơn một năm đóng trung tâm huyện ở Bong Lới, xã Sơ Pai, Kbang gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhất là về điều kiện giao thông đi lại, do vậy, năm 1986, huyện chỉ đạo Ban kiến thiết tiến hành khảo sát, lập kế hoạch xây dựng trụ sở làm việc của huyện ra thôn 2, xã Sơ Pai, đến đầu năm 1987 thì hoàn thành, nhưng cũng chỉ là nhà tạm.

       Tuy nhiên, sau hơn hai năm trung tâm huyện đóng tại Sơ Pai, đã bộc lộ những hạn chế: địa hình bị chia cắt, đường sá giao thông đi lại không thuận lợi cho việc phát triển kinh tế- xã hội của một huyện mới chia tách còn đang gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, trên cơ sở đề xuất của huyện, ngày 14-5-1988, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai -Kon Tum ra thông báo số 77-TB/UB thống nhất “Việc cho huyện Kbang chuyển trụ sở làm việc từ xã Sơ Pai ra khu vực Kan Nak”. Đây cũng là địa điểm đóng chân từ trước của Liên hiệp xí nghiệp lâm-nông- công nghiệp Kon Hà Nừng.

 

(1) Các xã: Đak Rong, Kon Pne trước đó thuộc huyện Kon Plông. Cũng theo Quyết định số 181-HĐBT, 2 xã này đã được tách ra khỏi huyện Kon Plông và chuyển giao về cho huyện An Khê cùng lúc với việc chia tách huyện An Khê thành lập huyện Kbang.


logoblog

Nhận xét bài viết

Bài viết liên quan

Bình Luận