Thông tin covid-19 - Kbang Đưa Tin | Blog thông tin mỗi ngày

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thông tin covid-19. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thông tin covid-19. Hiển thị tất cả bài đăng
Thông tin dịch Covid-19 huyện Kbang ngày 24/03/2022

Thông tin dịch Covid-19 huyện Kbang ngày 24/03/2022

 Thông tin dịch Covid-19 huyện Kbang ngày 24/03/2022    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai thông tin về công tác phòn...

Xem chi tiết
Thông tin dịch Covid-19 huyện Kbang ngày 23/03/2022

Thông tin dịch Covid-19 huyện Kbang ngày 23/03/2022

 Thông tin dịch Covid-19 huyện Kbang ngày 23/03/2022    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai thông tin về công tác phòn...

Xem chi tiết
Kbang ghi nhận 137 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, toàn tỉnh 2713 ca ngày 20/03/2022

Kbang ghi nhận 137 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, toàn tỉnh 2713 ca ngày 20/03/2022

 Kbang ghi nhận 137 t rường hợp dương tính với SARS-CoV-2, toàn tỉnh 2713 ca ngày 20/03/2022        Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19...

Xem chi tiết