Huyện Kbang thông báo tuyển dụng công chức cấp xã 2023

Admin   09 tháng 2 2023
LƯỢT XEM

 Huyện Kbang thông báo tuyển dụng công chức cấp xã 2023


Uỷ ban nhân dân huyện Kbang Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 tại Thông báo số 08/TB-UBND ngày 03/02/2023.

Xem chi tiết toàn văn: TẢI TẠI ĐÂYlogoblog

Nhận xét bài viết

Bài viết liên quan

Bình Luận