Chia sẻ bộ sách giáo khoa online cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 miễn phí

Admin   02 tháng 9 2021
LƯỢT XEM

BẢN MỀM miễn phí Sách giáo khoa online cho học sinh TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 12

ĐÂY LÀ MÓN QUÀ CỦA TS NGUYỄN NHƯ HÀ - HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GỬI TẶNG BẢN MỀM SGK CHO CÁC CON TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 12.


Kính nhờ độc giả có thông tin của các em học sinh đang ở trong khu cách ly, khu phong toả hoặc cần sách để học online có thể dùng file mềm sách giáo khoa học tạm mùa dịch theo link dưới đây:


SGK LỚP 1 : https://drive.google.com/drive/folders/1lD-8GmG4t2dW08i9efAtZGax0yK9mbG0?usp=sharing

SGK LỚP 2 : https://drive.google.com/drive/folders/1XgE9l1C3PaD_Q8ZzILKdjlWut_Lw8TXh?usp=sharing

SGK LỚP 3 : https://drive.google.com/drive/folders/1wXPbxCpnmQmygOqBZnGt6DHbSrNp-ncZ?usp=sharing

SGK LỚP 4 : https://drive.google.com/drive/folders/1E-RPfmPf4Z9GLT4-w90aO_gBoRHkQkaz?usp=sharing

SGK LỚP 5 : https://drive.google.com/drive/folders/1seGBOKk2sRDVhde9kdyRGENMyHuskAwi?usp=sharing

SGK LỚP 6 : https://drive.google.com/drive/folders/1mrItMJFPFZhVxo12gx8wX4gq1XC9TjsQ?usp=sharing

SGK LỚP 7 : https://drive.google.com/drive/folders/1sW3qm3OGEUT1PtigSV_8D7GfxftsvFJe?usp=sharing

SGK LỚP 8 : https://drive.google.com/drive/folders/1bl4TeqxTkUfon9XT2aFSuyWvFst_9TSa?usp=sharing

SGK LỚP 9 : https://drive.google.com/drive/folders/1XQ2FbEGgKKBL94GvkmdBvAqrx5jUViXj?usp=sharing

SGK LỚP 10 : https://drive.google.com/drive/folders/1T40OH5RU6fM7ZH9D8PB4xfPwpsYOaFNg?usp=sharing

SGK LỚP 11 : https://drive.google.com/drive/folders/1IjyURTTRA_C6FLBcYJklIVZSpJ56edA0?usp=sharing

SGK LỚP 12 : https://drive.google.com/drive/folders/1WnEKpdp1HStRKyiRNVLdJWJrdxusuuR4?usp=sharing

logoblog

Nhận xét bài viết

Bài viết liên quan

Bình Luận