Đảng bộ huyện Kbang tập trung triển khai, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Admin   31 tháng 8 2021
LƯỢT XEM

 Đảng bộ huyện Kbang tập trung triển khai, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Sau thành công của Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ huyện Kbang đã bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu trên từng lĩnh vực thành những nghị quyết chuyên đề. Qua đó, tạo cơ sở cho các ngành, địa phương trong huyện tập trung triển khai thực hiện nhằm tạo những cú hích trong phát triển kinh tế – xã hội và cải thiện, nâng cao đời sống cho người dân.


Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Đảng bộ huyện Kbang đã đề ra 20 chỉ tiêu trên từng lĩnh vực và 4 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu và cụ thể hóa các chương trình trọng tâm đã đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang đã xây dựng kế hoạch, ban hành các nghị quyết chuyên đề và tổ chức quán triệt đến từng cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong huyện.


Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kbang cho biết: “Ngay từ đầu năm, BCH Đảng bộ huyện đã ban hành kế hoạch trong đó, xác định rõ mục đích, yêu cầu và đối tượng cụ thể tham dự các hội nghị để triển khai NQ đạt hiệu quả. Đồng thời, xây dựng và ban hành Chương trình hành động đối với NQ Đảng bộ huyện và triển khai, cụ thể hóa đến từng Đảng bộ, chi bộ cơ sở. Hiện nay thì BCH Đảng bộ huyện đã xây dựng 4 NQ chuyên đề và dự kiến đến cuối năm nay sẽ ban hành thêm 1 NQ còn lại trong chương trình chung của toàn huyện. Qua đó tạo khung tổng thể để tạo ra mục tiêu, kế hoạch 5 năm đạt kế hoạch đề ra”.


Krong là xã vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng của tỉnh. Những năm qua, xã đã nhận được quan tâm, đầu tư của các cấp, ngành từ tỉnh đến huyện và đã có những bước chuyển mình rõ nét, nhất là kết cấu hạ tầng thiết yếu đã được đầu tư đồng bộ. Tuy nhiên, do tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao (hơn 90% dân số), trình độ, phương thức canh tác còn những hạn chế nhất định nên đời sống của người dân còn không ít khó khăn. Do đó, để từng bước cải thiện, nâng cao đời sống cho người dân,trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ xã Krong xác định trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ tập trung làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho người dân gắn với đưa những cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và tập quán canh tác của người dân vào sản xuất.


Ông Đinh Ních, Bí thư Đảng ủy xã Krong, huyện Kbang cho biết: “Chúng tôi đã đề ra 4 chương trình trọng tâm và xác định chương trình trọng tâm thứ 3 để triển khai thực hiện là tập trung triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Trong đó, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chuyển đổi những cây trồng mới có hiệu quả. Cụ thể là cây mắc ca hiện có diện tích 50 ha và xã xác định đây là cây chủ lực trong nhiệm kỳ nên chúng tôi đã vận động nhân dân thực hiện đảm bảo diện tích và sẽ mở rộng thêm khu vực thôn 5 và trung tâm xã”.


Huyện Kbang là địa phương có nhiều tiềm năng, thế mạnh về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng và phát triển du lịch. Song, việc phát triển kinh tế – xã hội ở huyện Kbang chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có. Do đó, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang đã chọn một số lĩnh vực then chốt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Với 4 chương trình trọng tâm được cụ thể hóa thành 5 nghị quyết chuyên đề, trục chính là thu hút đầu tư để khai thác các tiềm năng thế mạnh, thúc đẩy kinh tế – xã hội ở địa phương phát triển, hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững; nhất là đối với 2 nghị quyết chuyên đề trên lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp.


Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kbang trao đổi: “2 Nghị quyết này thì chủ yếu thuộc UBND huyện và trách nhiệm của các xã, thị trấn và sẽ tổ chức quán triệt đến từng chi bộ và đồng thời vận động Nhân dân hiểu được những nội dung, mục tiêu cụ thể trong Nghị quyết. Trên cơ sở đó, huyện chỉ đạo các ngành xây dựng một chiến lược thu hút đầu tư, nhất là trên lĩnh vực công nghiệp chế biến và cây dược liệu. Chúng tôi hy vọng là khi triển khai thực hiện 2 Nghị quyết này sẽ góp phần nâng cao đời sống Nhân dân. Qua đó tạo giải pháp căn cơ để nâng cao thu nhập, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo và tạo cơ sở để Kbang đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới một cách bền vững”.


Với việc sớm ban hành, cụ thể hóa chỉ tiêu nghị quyết và xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện của Đảng bộ huyện Kbang sẽ tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ huyện nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và xây dựng địa phương ngày càng phát triển./.


 Đức Hải – Thanh Sáng – Huy Toàn/GLTV

logoblog

Nhận xét bài viết

Bài viết liên quan

Bình Luận