Toàn văn Nghị định số 107/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Chính phủ

Admin   09 tháng 12 2021
LƯỢT XEM

Toàn văn Nghị định số 107/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Chính phủ

Ảnh minh họa

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 107/2021/NĐ-CP

Ngày ban hành 06/12/2021

Ngày có hiệu lực 06/12/2021

Người ký Phạm Bình Minh

Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Cơ quan ban hành Chính phủ

Phân loại Nghị định

Tải Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ

logoblog

Nhận xét bài viết

Bài viết liên quan

Bình Luận