Huyện Kbang phấn đấu mỗi năm đón 5 nghìn lượt khách

Admin   10 tháng 12 2021
LƯỢT XEM

 Huyện Kbang phấn đấu mỗi năm đón 5 nghìn lượt kháchPhấn đấu mỗi năm đón 5 nghìn lượt khách và doanh thu từ du lịch đạt 5 tỷ đồng, đó là chỉ tiêu trọng tâm được huyện Kbang đề ra trong Kế hoạch thu hút đầu tư phát triển các loại hình du lịch gắn với phát triển dịch vụ nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.


Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Kbang sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng du lịch của địa phương; xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch; xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, ưu tiên đầu tư các cơ sở lưu trú và các dịch vụ vui chơi giải trí tại các điểm du lịch; xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch về văn hóa, sinh thái; phối hợp mở các lớp đạo tạo, bồi dường nguồn nhân lực làm du lịch, nhất là kỹ năng làm du lịch cộng đồng…


Việc ban hành, triển khai thực hiện kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân về thu hút đầu tư phát triển du lịch, coi phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là sự nghiệp chung của cả huyện, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07 ngày 02/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang khóa 9 (nhiệm kỳ 2020-2025) về thu hút đầu tư phát triển các loại hình du lịch gắn với phát triển dịch vụ du lịch nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch trên địa bàn huyện./.


Theo Hồng Hạnh – Minh Ngân (Huyện Kbang)

logoblog

Nhận xét bài viết

Bài viết liên quan

Bình Luận