Huyện Kbang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

Admin   27 tháng 10 2021
LƯỢT XEM

 Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021


     Để bố trí, sắp xếp, chuẩn hóa đội ngũ công chức cấp xã đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, ngày 13/10/2021 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 1528/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức cấp xã huyện Kbang năm 2021.

Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện Kbang là 267 người, trong đó cán bộ là 145, công chức là 122. Trên cơ sở đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức của các xã, tổng chỉ tiêu cần tuyển năm 2021 là: 16, trong đó: Chức danh Văn phòng - Thống kê: 03 chỉ tiêu tại xã Đak rong, Krong, Kon Pne; Chức danh Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường: 09 chỉ tiêu tại xã Đông, Tơ Tung, Đak Smar, Sơn Lang, Đak rong, Krong, Kon Pne; Chức danh Văn hoá - xã hội: 03 chỉ tiêu tại xã Đak Smar, Sơn Lang, Krong; Chức danh Tài chính - kế toán: 01 chỉ tiêu tại xã Kon Pne.

 

     Điều kiện chung của người đăng ký dự tuyển đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, Điều 3 Thông tư số 13/2019/TT-BNV gồm: có một Quốc tịch là Quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có đơn đăng ký dự tuyển và có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ ngành nghề đào tạo phù hợp với chức danh dự tuyển; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển…


     Về trình độ, người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo trình độ giáo dục phổ thông: tốt nghiệp Trung học phổ thông;trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên, đối với người dự tuyển là người dân tộc Jrai, Bahnar thì yêu cầu trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên và ngành đào tạo phù hợp, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã tại Điều 4, Quyết định 19/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Gia Lai.Không áp dụng quy định trình độ tin học, ngoại ngữ đối với công chức cấp xã, người tham gia dự tuyển công chức cấp xã theo văn bản số 3089/BNV-CQĐP ngày 25/6/2021 của Bộ Nội vụ. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.


Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển


     Người đăng ký dự tuyển công chức phải nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu ban hành kèm theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ tại phòng Nội vụ huyện Kbang hoặc gửi theo đường bưu chính.

     UBND huyện thực hiện tuyển dụng công chức cấp xã thông qua hình thức xét tuyển. Việc xét tuyển được thực hiện theo 02 vòng. Vòng 1 thực hiện kiểm tra văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức đã đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển. Vòng 2 thực hiện phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.


     Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện sau: Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức. Đối với trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển.

     Việc tuyển chọn đội ngũ công chức cấp xã nhằm bổ sung đội ngũ công chức bảo đảm số lượng, có đầy đủ về phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu chức danh do nhà nước quy định; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo từng vị trí, chức danh công chức./.


Phương Quế - Phòng Nội vụ

logoblog

Nhận xét bài viết

Bài viết liên quan

Bình Luận