Gia Lai tăng cường lãnh đạo thực hiện chính sách bảo hiểm

Admin   10 tháng 9 2021
LƯỢT XEM

 

UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1265/UBND-KGVX về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.


Tính đến ngày 31-7-2021, lực lượng lao động trong độ tuổi trên địa bàn tỉnh tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) đạt khoảng 12,8%, số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) chiếm khoảng 81,3% dân số, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bằng 9,07% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tuy nhiên, số doanh nghiệp chưa tham gia hoặc tham gia BHXH, BHYT, BHTN còn cao. Số người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình còn thấp, hệ thống đại lý thu BHXH và BHYT tại xã, phường, thị trấn còn thiếu…

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, góp phần cùng với hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng-chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN của tỉnh, cấp huyện và hướng dẫn việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cấp xã, giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH,

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh tại các Trung tâm Y tế huyện. Ảnh: Thanh Nhật


BHYT, BHTN giai đoạn 2022-2025 đến cấp xã; hàng năm đưa chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của từng cấp.


Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp cùng với các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh rà soát, tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Định kỳ hàng năm, thống kê số lao động tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh. Tăng cường phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về lao động, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi trốn đóng, nợ đóng, chiếm dụng BHXH, BHYT, BHTN.


Sở Y tế tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh cho Nhân dân, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN cấp xã, tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT cho Nhân dân. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH và BHYT, đảm bảo mỗi thôn, làng, tổ dân phố đều có nhân viên đại lý thu BHXH và BHYT, giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHYT cho đại lý thu, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao…

 


THANH NHẬT/GLO

logoblog

Nhận xét bài viết

Bài viết liên quan

Bình Luận